Ατομική Συμβουλευτική

atom_sumb1

Η ατομική συμβουλευτική βοηθάει το άτομο να εκφράσει τις βαθύτερες συναισθηματικές του δυσκολίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να ταξινομήσει τις σκέψεις του, να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και τους σημαντικούς άλλους. Προσφέρει αυτοβελτίωση και αυτογνωσία στο άτομο σε όλα τα επίπεδα.