Λίγα λόγια για εμάς

 

Με αφορμή το κοινό μάς ενδιαφέρον και κατευθυντήρια εκπαίδευση στην Συστημική – Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, αποφασίσαμε να συμπορευτούμε επαγγελματικά και να δημιουργήσουμε ένα  Κέντρο, που θα εστιάζει στη Πρόληψη εν μέσω Σεμιναρίων αλλά και στην Συμβουλευτική παρέμβαση. Ασπαζόμενοι την φιλοσοφία της Συστημικής Θεραπείας του “σχετίζομαι άρα υπάρχω”, βλέπουμε το άτομο ως το κέντρο και μετέπειτα ως σύνθεση, διαχειριζόμαστε τα θέματα που προκύπτουν στο “εδώ και τώρα” και επικεντρωνόμαστε στο ΠΩΣ να αντιμετωπίσουμε το “προβλήμα” μέσα από το ουσιαστικό αίτιο. Στόχος μας είναι εν μέσω της Συμβουλευτικής  να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις τις οποίες το κάθε άτομο είναι εμπλεκόμενο ώστε να έχει μια “λειτουργική” καθημερινότητα και στην ουσία μια “λειτουργική” ζωή.

H υπαρξιακή προσέγγιση αναγνωρίζει την συμβολή του ασυνείδητου, των ενστίκτων που διέπουν την ανθρώπινη φύση, των γεγονότων του παρελθόντος που επηρεάζουν τον άνθρωπο σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, αλλά και την επιρροή κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων στην προσπάθεια του ανθρώπου να αυτονομηθεί και να διαφοροποιηθεί από το κοινωνικό σύνολο. Απορρίπτει όμως την πεποίθηση ότι οι συνθήκες αυτές είναι ικανές να προκαθορίσουν την ανθρώπινη φύση. Αντίθετα ο υπαρξισμός βασίζεται στην πεποίθηση ότι όποιες και να είναι οι επικρατούσες συνθήκες στη ζωή μας, η ελευθερία να επιλέξουμε πως θα τις αντιμετωπίσουμε και τι θα επιλέξουμε να κάνουμε σε σχέση με αυτές είναι επιλογή μας. Και η επιλογή αυτή μας δεσμεύει και με την ευθύνη που εκπίπτει από τις επιλογές μας και τις πράξεις μας.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, η υπαρξιακή προσέγγιση ενθαρρύνει τους πελάτες να αναγνωρίσουν ότι δεν είναι έρμαια των καταστάσεων, αλλά ότι υπάρχουν εναλλακτικές δράσεις που μπορούν να επιλέξουν και να βαδίσουν σύμφωνα με αυτές. Η αρχή για να επιτύχει κανείς να πάρει τη ζωή στα χέρια του γίνεται με το να συνειδητοποιήσει πως η παθητική στάση και η αποδοχή των συνθηκών της ζωής του ως δεδομένες και μη αναστρέψιμες είναι ο λόγος που τον κρατάει μακριά από την επιλογή να βρει το δικό του νόημα και τις δικές του αξίες. Όχι όπως αυτές τους δόθηκαν προκατασκευασμένες από άλλους, αλλά όπως οι ίδιοι θέλουν να τις συνθέσουν. Υπαρξισμός είναι η ελευθερία και η επιλογή να ζήσει κανείς τη ζωή του όπως την θέλει και η συνειδητοποίηση και αποδοχή της ευθύνης που συνοδεύει μια ύπαρξη με ουσία.