Ομάδες αυτοβελτίωσης

 

omades

Η ομαδική ψυχοθεραπεία βοηθάει το κάθε μέλος της ομάδας να επικοινωνεί ποιοτικά με τον συνάνθρωπό του, να μάθει να διεκδικεί με σεβασμό προς τον εαυτό του και προς τον άλλο.  Δίνει έμφαση στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και στην ομαδικότητα, στον σεβασμό και στην εμπιστοσύνη.