Συμβουλευτική Γονέων

sumb_goneon

Η δομή της οικογένειας έχει πλέον αλλάξει. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των παιδιών επίσης, ενώ οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν γίνει απίστευτα γρήγοροι. Για αυτόν τον λόγο οι συνεδρίες με ομάδες θα βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν τις συμπεριφορές και τα προβλήματα των παιδιών τους, να μάθουν και να εφαρμόζουν νέες τεχνικές για επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, αλλά και ταυτόχρονα να βελτιώσουν και να ανελίξουν την δική τους αυτογνωσία ως γονείς και ως άνθρωποι.