Συμβουλευτική Ζεύγους

sumb_zeugous1

Η Συμβουλευτική Ζεύγους μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία των συντρόφων. Να αποδέχεται ο ένας σύντροφος τον άλλο, χωρίς να κατακρίνει,  να νιώθει τις συναισθηματικές και πρακτικές ανάγκες του συντρόφου του, να βελτιώσει τόσο τον εαυτό του όσο και τη σχέση.